Napisz do nas Napisz do nas

/

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez semanticad.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 43 p. 703.

I. Definicje

1.  Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2.  Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

3.  Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4.  Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) semanticad.pl.

5.  Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6.  Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą niejest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania luboprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przezUżytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwędomeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

      a.  Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu       zakończeniasesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci       Urządzenia. Mechanizmcookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani       żadnych informacji poufnychz Urządzenia Użytkownika.

      b.  Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich       skasowania.Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z       UrządzeniaUżytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych       osobowych aniżadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wprzypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

      i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji       korzystania ze stron internetowych Serwisu.

      ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony       internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

      iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w       zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

      iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

      i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej       podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

      ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację       autentyczności sesji przeglądarki.

      iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

      i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji       korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe       parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego       indywidualnych potrzeb;

      ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł       przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

      i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie       dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

      i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu       korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

      i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu


2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

      i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

      i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

      ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

      iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą       w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

ZAINTERESOWANY?

Zostaw dane, oddzwonimy
Dziękujemy, oddzwonimy do Ciebie w ciągu 12h

Gwarantujemy

  • Przejrzyste umowy,
  • Implementacja Google Analytics,
  • Śledzenie celów,
  • Monitoring dostępności strony.